Fortsättningsvis kommer samtliga protokoll att finnas tillgängliga här

 

2021                       

Datum                        Länk

Telefonmöte 21-10-26        Styrelsemöte 21-10-26

Styrelsemöte 21-09-03     Styrelsemöte 21-09-03

Telefonmöte 21-08-10        Styrelsemöte 210810

Telefonmöte 21-06-08       Styrelsemöte 210608    

Telefonmöte 21-05-18    Styrelsemöte 210518  

  Konstituerande 21-04-28  Konstituerande möte 210428

Årsmöte 21-04-21/23      Årsmöte 210421-23