Rasklubbens tillhörighet

Svenska Kennelklubben bildades 1889
SKK har närmare 300 000 medlemmar och ger ut tidningen Hundsport. Klubben består av 25 länsklubbar som alla arrangerar utställningar runt om i hela landet, de har även olika andra aktiviteter, som anatomi- uppfödarekurser, ringträning m.m. För att få deltaga på dessa aktiviteter krävs medlemsskap i SKK.

Specialklubbar.
Svenska Bassetklubben – SBaK är en sådan och består av olika lokalavdelningar, som i sin tur arrangerar utställningar, drevprov, viltspår m.m. SBaK ger ut klubbtidningen Bassetbladet
SBaK ligger under SKK. För att få starta på Svenska Bassetklubbens aktiviteter krävs medlemskap i SBaK.

Rasklubbar.
Här återfinns Svenska Petitklubben som ligger under SBaK.
Klubben har ansvaret för rasen PBGV och har bl.a en avelskommitte
valphänvisning, hanhundslista m.m, klubben arrangerar också träffar som f.eks ringträning, pälsvård m.m dessutom har klubben 1 officiell utställning om året.
För att få deltaga på de olika aktiviteterna krävs medlemskap i Svenska
Petit Basset Griffon Vendeen Klubben.