Konstituerande styrelsemöte 2024-03-24 (Prot. 4/2024) i Svenska Petit Griffon Vendéen Klubben, org nr. 802429-1232.

Närvarande: Cecilia von Braun, Ola Forsén, Christer Berntsson, Åsa Gunnarsson, Joakim Svensson och Johan Pettersson. Det antecknades att Johan Nilsson också var närvarande såsom externprotokollförare.

Frånvarande: Bengt Olsson

Det antecknades att på årsmötet samma dag valdes till ordförande Cecilia von Braun.

 

Vid konstituerande styrelsemötet valdes:

till v. ordförande Ola Forsén.

till kassör Joakim Svensson.

till sekreterare Johan Nilsson.

Övriga ledamöter från årsmötet är Christer Berntsson, Åsa Gunnarsson och Bengt Olsson  samt suppleanterna Joakim Svensson och Johan Pettersson.

Det beslutades och antecknades:

att styrelsen vid det konstituerade styrelsemötet var beslutsför.

att ordförande Cecilia von Braun och kassören Joakim Svensson tecknar firman var för sig.

att firman i övrigt tecknas av två styrelsemedlemmar i förening.

att firmans namn är Svenska Petit Basset Griffon Vendéen Klubben

att firmans säte och adress är: c/o Joakim Svensson, Hulieskog 9, 34152, Lagan

Det beslutades att protokollet var omedelbart justerat.

Mötet avslutades 2024-03-24 kl 11.42