Vid avelsfrågor, vänd dig gärna till den avelsansvariga i styrelsen.