Vid avelsfrågor, vänd dig gärna till den avelsansvariga i styrelsen.

Cristina Järveback
070-609 43 52