Vid avelsfrågor, vänd dig gärna till någon av de avelsansvariga i styrelsen.

Inge Hansen Pettersson
073-937 37 74

Cristina Järveback
070-609 43 52