VÄLKOMMEN TILL ”PETITKLUBBENS” OFFICIELLA HEMSIDA
(Uppdaterat 20/1)

Årets Petit eller Årets utställnings Petit 2020 kommer inte delas ut .

Varför??

Jo….pga Covid-19 har påverkat att det vart begränsningar på den utställningen som endast blev av . Resterande utställningar inställda.

Vi tar nya tag 2021 istället.

 

Covid -19 och Digitalt årsmöte 2021 

Års- och fullmäktigemöten under 2021 SKKs policy 

Det är många felaktiga mailadresser hos SKK

Mailen bör uppdateras för att ha giltig röstlängd vid digitalt möte med beslut!!

Uppdatera sina uppgifter på

 

Inför årsmötet 2021 önskar valberedningen få in nomineringar till styrelserepresentanter.

Ordförande , 2 st Ledamot , 1 st suppleant , 2 st Revisorer

Valberedning
Sammankallande
Lars Friberg
Jack Junel
Cecilia von Braun

Covid-19 SKK uppdateringar

Nu finns det klistermärken att köpa.

läs mer

Nu har vi skapat en ren informationssida på facebook

Sidan heter :

Info från Petit Basset Griffon Vendeen Klubben

GDPR – Integritetspolicy för Petit Basset Griffon Klubben (PBGV)