VÄLKOMMEN TILL ”PETITKLUBBENS” OFFICIELLA HEMSIDA

Hundpromenad? Utställning….Många nyheter på sidan aktiviteter

Eftersom Petitklubben ej längre kontrollerar några drevprov och det visat sig att många fel förekommer i insända prislistor vid klubbens drevprovsverksamhet,

uppmanar vi alla er som startat på drevprov att begära ut era prov

( om er fullmäktige inte redan sänt dem) och därefter kolla resultatet på: https://hundar.skk.se/hunddata/Hund_sok.aspx

Ev felaktigheter skickas till drevprovsansvarig i centralsyrelsen för rättning.

ÅRSMÖTE

Vi kallar till ÅRSMÖTE lördagen den 15 april kl 10.00 på Motell Vätterleden i lilla konferenssalen på bottenplan.

Vi bjuder på kaffe o fralla vid ankomst.

 Vi bjuder ALLA MEDLEMMAR  på middag kvällen innan, dvs fred 14 april kl 19.00 (anmälan obligatoriskt senast 5 dagar innan)

De som önskar övernattning bokar o betalar detta själv.

Motioner skall vara någon i styrelsen tillhanda SENAST 14 dgr innan årsmötet

VÄLKOMNA

Vi finns även på FB. Sök ”Svenska Petitklubben” och ansök om att få bli med i gruppen.

PG 831 09 40 – 5
Swish 123 227 75 31