VÄLKOMMEN TILL ”PETITKLUBBENS” OFFICIELLA HEMSIDA
(Nya uppdateringar 8/6)

Nu har vi fått från besked från SKK att det blev valberedningens förslag och övriga nomineringar

Protokoll från SKK från Årsmötet kommer inom 2-3 veckor.

Samtliga protokoll kommer fortsättningsvis att publiceras här på hemsidan under fliken om klubben/protokoll

Styrelsen 2021

Tyvärr tvingas vi ställa in vår utställning då Västernorrlands KK, som vi skulle samkört med, ställt in.

Vi tar nya tag 2023. ( enligt beslut att köra vartannat år)

Vår informationssida på facebook:

Info från Petit Basset Griffon Vendeen Klubben

GDPR – Integritetspolicy för Petit Basset Griffon Klubben (PBGV)