Drevprovsverksamheten

När du känner att din hund är mogen för att startas på drevprov ringer du den person som är drevprovskommissarie i din lokalavdelning på Bassetklubben. Klicka på denna länk för att hitta din lokalavdelning. Där hittar du under fliken drevprov kommissarien med kontaktuppgifter för anmälan. Du och domaren kommer överens startdag och någon av er meddelar kommissarien detta. Din hund skall vara registrerad, vaccinerad, frisk och i god kondition. Hunden får starta flera gånger utan att vara utställd, dock krävs good på utställning efter 15 månader för att få ut jaktchampionatet. Tik får inte starta senare än 30 dagar före valpning och tidigast 75 dagar efter densamma.
OBS!! Medlemskap i Sv. Bassetklubben krävs för att starta på drevprov, det räcker inte att bara vara medlem i Sv. Petit Basset Griffon Vendéen Klubben!!

Drevprovsreglerna 2017 i sin helhet