Konstituerande styrelsemöte 2023-04-15 (Prot. 5/2023) i Svenska Petit Griffon Vendéen Klubben, org nr. 802429-1232.

Närvarande: Cecilia von Braun, Bengt Olsson, Ola Forsén, Christer Berntsson, Åsa Gunnarsson, och Joakim Svensson, samtliga närvarande Det antecknades att Staffan Leijon också var närvarande såsom externprotokollförare.

Det antecknades att på årsmötet samma dag valdes till ordförande Cecilia von Braun.

Vid konstituerande styrelsemötet valdes:

till v. ordförande Ola Forsén

till kassör Bengt Olsson.

till sekreterare posten vakant.

Övriga ledamöter från årsmötet är Christer Berntsson och Åsa Gunnarsson samt suppleanterna Joakim Svensson och Johan Pettersson.

Det beslutades och antecknades:

att styrelsen vid det konstituerade styrelsemötet var beslutsför.

att ordförande Cecilia von Braun och kassören Bengt Olsson tecknar firman var för sig.

att firman i övrigt tecknas av två styrelsemedlemmar i förening.

att firmans namn är Svenska Petit Basset Griffon Vendéen Klubben

att firmans säte och adress är: c/o Bengt Olsson, Ås 114, 865 91 Alnö

Det beslutades att protokollet var omedelbart justerat.

Mötet avslutades 2023-04-15 kl 12.30