Status regel för uttagning till Petit SM i drev

 

Uttagningen sker efter topplistan Årets drevsprovshund som ägs av SBaK.

De uttagna 5 hundar, vars samtliga ägare är medlemmar, är de som får tävla i Svenska Petit Basset Griffon Vendéen Klubbens SM-tävlingar.

Även annan hundförare måste vara medlem i SKK ansluten organisation.

Föregående års vinnare blir direkt kvalificerad att tävla i SM.  Även där måste samtliga ägare/hundförare vara medlem i Svenska Petit Basset Griffon Vendéen Klubben för att få delta.

För att kunna räkna in ett prov i det samlade resultatet måste hundens samtliga ägare ha varit medlem i Svenska Petit Basset Griffon Vendéen Klubben vid den tidpunkt när provet genomfördes.

 

Samtliga prov skall ske inom SBaK’s regi.

Även utländska hundar, med ägare som är medlemmar i Svenska Petit Basset Griffon Vendéen Klubben, kan vara med och tävla i Petit SM i drev.