Regler för uttagning till Petit SM i drev

 

Uttagningen sker efter topplistan Årets drevsprovshund som ägs av SBaK.

De 5 bästa Svenskregistrerade hundarna på denna lista, vars samtliga ägare är medlemmar i Svenska Petit Basset Griffon Vendéen Klubben, är de som får tävla i Svenska Petit Basset Griffon Vendéen Klubbens SM-tävlingar.

Föregående års vinnare blir direkt kvalificerad att tävla i SM.  Även där måste samtliga ägare/hundförare vara medlem i Svenska Petit Basset Griffon Vendéen Klubben för att få delta.

För att kunna räkna in ett prov i det samlade resultatet måste hundens samtliga ägare ha varit medlem i Svenska Petit Basset Griffon Vendéen Klubben vid den tidpunkt när provet genomfördes.

 

Samtliga prov skall ske inom SBaK’s regi.

Samtliga registrerade ägare till startande hund skall vara medlemmar i SBaK eller motsvarande nordisk kennelorganisation för att provet skall godkännas. Även annan än ägare som för hund på prov skall vara medlem i någon klubb inom SKK-organisation eller i annan till FCI ansluten organisation.

Därutöver ska samtliga ägare/hundförare vara medlemmar i Svenska Petit Basset Griffon Vendéen Klubben både vid kval samt start på Petit-SM