Integritetspolicy för Petit Basset Griffon Klubben (PBGV)

OBS! Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen.

Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om förordningen:

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/

Svenska Kennelklubben (SKK) – hundägarnas riksorganisation – är det centrala organet för de ideella föreningarna länsklubbar, rasklubbar, specialklubbar samt ungdomsklubb och genom särskilt tecknade avtal anslutna klubbar, i fortsättningen benämnda SKK.

Svenska Petit Basset Griffon Vendéen Klubben (PBGV) ingår som specialklubb i Svenska Basset Klubben (SBaK) som lyder under SKK och ska som sådan arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål med de i SBaK ingående raserna och uppgifterna.

PBGV-Klubbens verksamhet omfattar den ras för vilka delegering från SKKs Centralstyrelse erhållits i samråd med SBaK och PBGV-Klubben.

När du ansöker om eller betalar för medlemskap, registrering (till exempel hälsoresultat, valpkull, ägare m.m.), erhåller förtroendeuppdrag, deltar i aktiviteter (tävlingar, utställningar, prov, MH, BPH m.m) i Svenska Kennelklubben, SKK och/eller SBaK och/eller PBGV-Klubbens engagemang- gemensamt kallade SKK- innebär det att du godkänner att SKK lagrar dina personuppgifter. Detta är nödvändigt för att SKK ska kunna verka i enlighet med SKK:s syfte och mål, vilka framgår av SKK:s stadgar. Du bekräftar också att du har läst och tagit del av Svenska Kennelklubbens information kring lagring av personuppgifter.

Enligt dataskyddsförordningen behöver SKK informera dig som medlem /deltagare /ägare /förtroendevald etc om att vi lagrar dina personuppgifter. Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR efter det engelska namnet General Data Protection Regulation) börjar gälla den 25 maj 2018.

Vi vill göra er uppmärksamma på att genom att ha anmält sig till någon av PBGV-Klubbens aktiviteter har man också godkänt hantering av sina personuppgifter enligt ovan samt också på PBGV-Klubbens hemsida.