Protokoll nr. 5/21

Petitklubben, telefonsammanträde, 2021-06-08, kl. 19.00.

 

Närvarande:

Cecilia von Braun

Annelie Friberg Svenningsson

Bengt Olsson

Åsa Gunnarsson

Johan Pettersson

Christer Berntson

Ola Forsén

Camilla Berger

Anmäld frånvaro: John Källberg

 

 1. Mötets öppnande

Cecilia hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

 1. Val av mötesordförande

Cecilia valdes till  mötesordförande.

 1. Val av protokollförare

        Åsa valdes till protokollförare.

 1. Val av justerare

Christer valdes till justeringsman.

 1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

 1. Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll lästes upp och godkändes.

 1. Godkännande av au-beslut

Inga au-beslut har tagits.          

 1. Inkomna och utgående skrivelser
 • Information

Åsa har meddelat Magdalena Lindberg (CS SBaK) att all post ska skickas till henne. PBGV:s nya styrelse har skickats in till SKK.

Annelie är avelsansvarig. Valphänvisning visas via en ikon på klubbens hemsida.

 • Nya medlemmar
 • Nya ägare
 • Medlemslista
 • Medlemsstatistik
 • U-märkta medlemmar

Åsa vidarebefordrar information som handlar om medlemmar till Annelie, samt sparar i egen mapp.

Det finns ingen officiell lista över vilka som är medlemmar i klubben.

Frågor besvaras av Annelie.

 • Allmän information

Åsa skickar allmän information vidare till alla i styrelsen.

 • Information från SKK, ang. bestämmelser under pandemin.

Viktigt att alla fortsätter att följa SKK:s bestämmelser under pågående pandemi.

 • Disciplinnämdens beslut

Det är vår skyldighet att se till att den medlem som fått förbud att tävla inte deltar på våra tävlingar under tiden 210620 till 230620.

 1. Ekonomi

Inkomst – Medlemsavgifter för april månad.

Utgift – SKK:s försäkring. Kassan fortfarande stadig. Fortfarande ej klart med tecknande av föreningen med Nordea.

 1. Utställningskommittén
 • BH utställningen i Sundsvall, inställd. Ansök om att få ställa in aktiviteten hos SKK.

Annelie har återkallat annonseringen i Bassetbladet. Camilla kontaktar SKK och ställer in aktiviteten.

 • Utställning 2023 tillsammans med N-Ö Kungsör?

Camilla kontaktar Staffan för att få information om den eventuella utställningen i N-Ö Kungsör.

 1. Jaktkommittén
 • Spår- och drevSM

SpårSM – Domare är bokade. Ola har ordnat boende i trakten kring Tenhult och säkerställer det praktiska. Annelie beställer bucklor till både spår- och drevSM.

 • Sponsorer som är tillfrågade:

Jaktia Jönköping – Ola

Jaktia Kållered – Annelie

Ultracom halsband – Cecilia

Skogsapoteket – Cecilia

Tröjor, skjortor – Johan

Doggy, Chevalier – Annelie

Ola och Christer undersöker om det finns ett intresse från kommunerna och  ex Sparbanken att sponsra.

 • Annelie skickar ut vägbeskrivning till anmälda deltagare.
 • DrevSM – Annelie kontaktar markägare, tillfrågar domare och säkerställer boende.
 • Ska vi utrusta alla hundarna på drevSM med ett halsband från Ultracom och kunna följa dem live?

Styrelsen var positiv till att alla hundar som deltar i drevSM bär ett Ultracom halsband.

Inbjudan sker till föranmälda medlemmar så inga obehöriga ges möjlighet se var provet hålls.

 1. Medlems och It- kommittén

Uppdaterad information meddelas på hemsidan samt vår fb-sida.

 1. Övriga frågor

Camilla är huvudansvarig för framtida mässor och utställningsevent. Hon undersöker närmare när och var det är möjligt för klubben att delta.

 1. Nästa möte

Telefonmöte tisdagen den 10/8 kl. 19.00.

 1. Mötet avslutas

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.