Viltspår

När du känner att din hund är mogen för att startas på viltspår ringer du den person som är viltspårskommissarie i din lokalavdelning på Bassetklubben.  HÄR hittar du de olika lokalavdelningarna. De hjälper dig med att finna en domare och skicka de papper som domaren behöver. Du bokar själv en tid med domaren!
För att få starta måste hunden vara ID-märkt med tatuering eller microchip. Är hunden märkt med microchip skall ägaren tillhandahålla avläsningsapparatur. Hunden måste uppnått 9 månaders ålder för att få starta på prov. För att få starta i öppen klass måste hunden erhållit bedömningen godkänd i anlagsklass. Spåret ska i båda klasserna vara minst 600 meter långt och lagt så att det bildar fyra räta vinklar. Spåret skall i anlagsklass vara 2-5 timmar gammalt.

Spår i öppen klass skall vara 12-24 timmar gammalt. Hunden skall under spårarbetet föras i spårlina som inte får vara längre än 10 meter. Avståndet mellan hund och förarens fattning på linan ska vara minst 5 meter. Vid svårframkomlig terräng får linan tillfälligt släppas eller fattas med kortare avstånd.
Under provet bedöms spårningsförmågan, tempot, självständigheten och i öppen klass även skottreaktionen. Skulle hunden under spårarbetet växla över på färskt spår av vilt och föraren på hundens beteende klart kan konstatera detta får han återföra hunden till spåret. Men måste då tala om det för domaren. Sker detta endast en gång under spåret bör det inte inverka på prissättningen.
Spårtiden får uppgå till högst 30 minuter i anlagsklass och till högst 45 minuter i öppen klass. Hunden ska arbeta fritt och utan styrning av spårlinan, föraren får dock ge sitt stöd till hunden genom lågmält tilltal och beröm.
Fr.o.m. 2017 har SKK nya regler för viltspår och utbildning av viltspårsdomare. Du kan läsa och ladda ner de nya reglerna här.