Protokoll nr. 4/22

Petitklubben, styrelsemöte på Vätternleden 2022-03-26, kl. 10.

 

Närvarande:

Cecilia von Braun
Åsa Gunnarsson
Johan Pettersson
Christer Berntsson
Ola Forsén
Bengt Olsson
 

Anmäld frånvaro:
Staffan Leijon

 

 1. Mötets öppnande

Cecilia hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

 1. Val av mötesordförande

                  Cecilia valdes till mötesordförande.

 1. Val av protokollförare

Åsa valdes till protokollförare.

 1. Val av justerare

Christer valdes till justeringsman.

 1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

 1. Godkännande av föregående protokoll

                  Föregående protokoll lästes upp och godkändes.

 1. Godkännande av au-beslut
 • Bengts access till banken fungerar fortfarande inte. Vi funderar på att byta bank.
 • Den som Poag-testar sin hane och skickar in resultatet får en rabatt på 50kr i webshopen.
 • Plaketter är inköpta till de hundägare som blev etta på årets tio i topp listor.
 1. Inkomna och utgående skrivelser
 • Nya ägare
 • Nya medlemmar
 • Staffan har färdigställt alla dokument inför årsmötet.
 • Förfrågan om bilder till Bassetbladet.

Bildbank önskas till Bassetbladet för att fylla ut ev. tomrum. Bilder skickas till Cecilia som sedan förmedlar dessa vidare.

 • SKK:s ställningstagande – Ukraina. Inga hundar ställs ut i Ryssland.
 • Uppdatering av RAS kommer att ske under 2022.
 • Diverse mailkonversation gällande årets hundar, SM, Grandfrågan, RAS samt webshopen.
 1. Ekonomi

Fortsatt god ekonomi.

 1. Utställningskommittén
 • Bekräftan från SKK – godkänd utställningsansökan, 3/9-23 i Märsta
 1. Jaktkommittén
 • Offert inför viltspår och drevprov gemensamt SM 27-28/10

Boxholms anläggning är liten. Svårt att ha gemensamma prov.

Rådjursstammen är mycket begränsad på grund av Lo. Platsen för att ha

viltspårs- och drevprovs-SM föll därför på andrahands valet – Kosta Lodge.

 1. Medlems och It- kommittén
 2. Övriga frågor
 • Styrelsens telefonmöten

Telefonmöten kommer fortsättningsvis att ske via Teams. Johan ansvarar för utskick.

 • Reseräkning

lämplig reseräkningsblankett skall tas fram.

 • Uppfödarmöte

En heldag för uppfödare bokas preliminärt, förslagsvis den 13 eller 14/8. I trimhäftet som ska skickas ut till alla uppfödare medföljer även information om RAS-dagen. Information till övriga medlemmar att delta sker via hemsidan.

 • Nya produkter till webshop

Johan ger prisförslag på drickmugg och muggar.  Koppelhängare.

Kollas upp var tidigare klisterdekaler gjordes och vem som har rätten till

dom.

 • Ola säkerställer att den som får en T-shirt vid genomfört viltspår/drevprov också är medlem.
 1. Nästa möte

Årsmöte, 220326, kl. 13, på Vätternleden.

 1. Mötet avslutas

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.