Statuter för uträkning av årets Utställningshund inom Svenska Bassetklubben:

REGLER FÖR ÅRETS UTSTÄLLNINGSHUND
Endast SBaK´s utställningar räknas.

Hund som blir:

BIR får antalet startande hundar  -1 + 5 p

BIM får antalet startande hundar  -2 + 3p

2:a bästa hund får antalet startande hundar  -3 p

3:a bästa hund får antalet startande hundar  -4 p

4:a bästa hund antalet startande hundar  -5p

Ck-hund som ej placerats bland de 4 främsta får 1 poäng

De fem bästa resultaten får räknas.

Även utländska hundar, med ägare som är medlemmar i SBaK, kan vara med och tävla om Svenska Bassetklubbens titel, Årets Utställningshund.

För att kunna räkna in en utställning i det samlade resultatet måste hundens ägare ha varit medlem i SBaK vid den tiden då provet gicks.