Protokoll nr. 9/21

Petitklubben, telefonmöte tisdagen den 7/12 kl. 19.00.

Närvarande:

Staffan
Christer
Åsa
Johan
Cecilia
Annelie

Anmäld frånvaro:

John
Bengt
Ola

 

 1. Mötets öppnande

Cecilia hälsade alla välkomna och öppnade mötet

 1. Val av mötesordförande

Cecilia valdes till mötesordförande

 1. Val av protokollförare

Åsa valdes till protokollförare.

 1. Val av justerare

Christer valdes till justeringsman.

 1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

 1. Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll lästes upp och godkändes.

 1. Godkännande av au-beslut

Inga au-beslut togs.

 1. Inkomna och utgående skrivelser
  • Nya ägare
  • Nya medlemmar
 • Redaktionsgrupp till Bassetbladet, Cecilia medverkade via telefon.

Alla i styrelsen har erhållit minnesanteckningar från denna träff. Styrelsen enades om att Cecilia sitter med i redaktionsgruppen för Petitklubben.

 1. Ekonomi

Budget i balans. Fortsatt god ekonomi

 1. Utställningskommittén

Det finns ännu inget beslut om en ev. utställning 9/9.

Inte heller något datum för den inofficiella utställningen, som brukar vara den 1/5. Åsa Jonsson meddelar om hon vill ha hjälp.

 1. Jaktkommittén

    Christer påminner på SBaK-fb om att drevprovsresultaten skall sändas

till honom efter varje drevprovsperiod.

 1. Medlems och It- kommittén

Utställningsuppdateringar och championat läggs ut kontinuerligt på hemsidan.

Cecilia påminner om gratis medlemskap i Petitklubben vid valpköp, i nästa Bassetblad.

Christer frågar Håkan Hemäng om/när det blir ett gemensamt medlemskap för Petit-/Bassetklubben.

 1. Övriga frågor
  • Trimhäftet

Utkast klart till nästa styrelsemöte.

Annelie och Staffan undersöker vidare tryck och ger prisförslag.

 • PBGV-kläder

Johan ger förslag på kraftigare T-shirt material och transfermärken. Tar bilder

på plaggen. Skall vara klart till nästa telefonmöte.

 • Planering av årsmöte.

Jönköping Motell Vätterleden, lördagen den 26/3-22 kl 13.00. Cecilia bokar

stora lokalen

 • Jubileum – 22

Alla medlemmar som går drev-/spårprov under 2022 får en t-shirt i

jubileumsgåva. Gäller en gång/medlem för den som går ett prov och skickar in

sitt resultat. Information läggs ut efter nyår.

 1. Nästa möte

              Telefonmöte den 18/1-22. Kl. 19.00.

 1. Mötet avslutas

      Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.