Regler utställning

För den oinvigde kan hundutställning och allt omkring detta te sig som ett enda virrvarr av konstiga regler och svårförståeliga termer. Förhoppningsvis ska denna information lätta på förlåten lite och hjälpa dig som är relativt ny i ”utställningssvängen” en bit på vägen.
Till att börja med ska vi försöka klargöra vilka olika typer av hundutställningar det finns. I annonserna kan man läsa ”Officiell utställning”, ”Inofficiell utställning”, ”Nationell utställning” och ”Internationell utställning”. Skillnaden mellan officiell och inofficiell utställning är att resultaten från den officiella utställningen registreras centralt hos SKK och sålunda finns tillgängliga för allmänheten, medan resultaten från den inofficiella inte registreras någonstans. Arrangerande klubb måste också ansöka om tillstånd hos specialklubben eller hos SKK om att få ha en officiell status på utställningen. Den arrangerande klubben kan bara ha en officiell utställning för raser som lyder under klubbens rasansvar. Exempelvis kan Svenska Stövarklubben enbart anordna en officiell utställning för stövare, alltså inte för några andra raser. Det är enbart på officiella utställningar som du kan erövra certifikat (cert) eller CK (championkvalité).
Skillnaden mellan nationell och internationell utställning ligger i att du på den nationella utställningen kan erhålla certifikat (som så småningom kan rendera i ett nationellt championat) och på den internationella utställningen, förutom detta certifikat, även kan erhålla ett internationellt certifikat (CACIB) som så småningom kan ge din hund ett internationellt championat. Detta CACIB kan man dock inte tävla om förrän hunden har fyllt 15 månader, inte heller om hunden tävlat i veteranklass.
Från och med 2018 finns även Nordic Dog Show där man kan tävla om ett Nordic Show certifikat.

Petit Basset Griffon Vendeen tillhör Grupp 6

 

Regler för bedömning och prisbeteckningar

Hanhundar och tikar bedöms var för sig. Mer detaljerad information om de olika klasserna finns i de flesta fall i utställningskatalogen. Kompletta regler finns i SKKs Tävlings- och utställningsbestämmelser.

Kvalitetsbedömning

Kvalitetsbedömning innebär att hund bedöms och tilldelas pris efter sin exteriör och mentalitet i jämförelse med rasstandardens krav, utan hänsyn till övriga i klassen deltagande hundar. När kvalitetsbedömning tillämpas kan ett flertal hundar tilldelas samma kvalitetspriser.
I klasser med kvalitetsbedömning förekommer följande kvalitetspriser:

Excellent (utmärkt)
Hund som mycket väl motsvarar rasens standard, och som presenteras i utmärkt kondition, visar ett harmoniskt välbalanserat temperament, håller utmärkt klass och har en utmärkt helhet. Dess utmärkta kvaliteter i förhållande till rasidealet tillåter att domaren kan bortse från smärre detaljfel. Hunden måste ha tydlig könsprägel.

Very good (mycket god)
Hund som väl motsvarar rasens standard, som är välbalanserad och i god kondition. Smärre fel kan tolereras, men inga som negativt påverkar helhetsintrycket. Denna bedömning kan endast ges till en hund av mycket god klass.

Good (god)
Hund som motsvarar rasens standard och vars exteriöra fel är av mindre framträdande karaktär.

Sufficient (godtagbar)
Hund som motsvarar rasens standard men som inte har rasens alla karaktärsdrag eller har bristande fysisk kondition.

Disqualified (diskvalificerad)
Ska tilldelas hund som a) är exteriört otypisk för rasen eller har fel som anges som diskvalificerande i rasens standard. b) har sådana anatomiska defekter att de väsentligt påverkar hundens hälsa och sundhet, med särskilt beaktande av rasens ursprung/funktion/användningsområde. c) hanhund som inte har normalt utvecklade och normalt belägna testiklar. d) i ringen visar aggressivitet eller tydligt flyktbeteende, dvs då hund kastar sig paniskt iväg från domaren och det inte finns någon möjlighet att närma sig hunden på naturlig väg. Domaren ska särskilt signera Disqualified i resultatlistan om detta utdelats med anledning av punkt d) ovan. Andra avvikelser i mentaliteten ska bedömas enligt rasstandardens krav. Orsak till Disqualified ska alltid anges i domarkritik och resultatlista.

KEP
Hund, som visas i sådant skick att domaren inte kan bilda sig en säker uppfattning om dess kvalitet, kan i undantagsfall tilldelas omdömet kan ej prisbelönas (KEP). Exempel på detta är om hunden har uppenbara brister i uppvisnings- och ringkultur (såsom ovana vid koppel eller valpigt temperament) eller visas i dålig kondition (är överdrivet mager eller fet). Detsamma kan gälla en så nyligen trimmad hund att domaren inte kan göra en säker bedömning av kvaliteten på hundens hårlag. Vidare kan en hund p g a skada visa upp sig så illa, att dess rörelser är svårbedömda.

Konkurrensbedömning

I konkurrensbedömning deltar endast hundar som tilldelats lägst Very good, dvs Excellent eller Very good.
Obs! Om minst fyra hundar erhållit kvalitetspriset Excellent kommer inte hundar med Very good att tas in i ringen för konkurrensbedömning.
Konkurrensbedömning innebär att i klassen deltagande hundar inbördes placeras i ordningen 1:a, 2:a, 3:a och 4:a.

HP
Särskilt lovande valp kan tilldelas hederspris (Hp). I avels- och uppfödarklass ges Hp till grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet.

CK
Hund som är av utmärkt typ kan tilldelas certifikatkvalitet (Ck).

Certifikat
Certifikat utdelas alltid i bästa hanhunds-/tiklass.
Dit tar sig vår ras PBGV med CK och lägst ett 3e pris på drevprov
eller godkänt WCC . (Working class certificat)

Nordic Show Certifikat NORDIC
Vid Nordic Dog Show delas även ett Nordic Show certifikat samt ett reserv Nordic Show certifikat
ut för respektive kön.
Nordic Show certifikat (NORDC) tilldelas alltid vinnaren i bästa hane/tikklass, och reserv Nordic Show certifikat
(R-NORDC ) tilldelas alltid andraplacerad i bästa hane/tikklass.

Nordic Show certifikat kan tilldelas hundar som har deltagit i följande klasse:
• Juniorklass
• Unghundsklass
• Bruks/jaktklass
• Öppen klass
• Championklass
• Veteranklass

Svenskt Utställningschampionat

För att få titulera sin hund Svensk Utställningschampion krävs en 2:a på jaktprov (OBS! kravet om lägst en 3:a på jaktprov för att starta i jakt/ bruksklass gäller) samt 3 stycken CERT utdelade av minst 2 olika domare varav det sista efter 24 månaders ålder.

CACIB (Certificat d’Aptitude au Championat International de Beauté)

Vid internationella utställningar tävlar hanhund och tik var för sig om internationellt utställningscert, CACIB och reserv-CACIB. CACIB kan tilldelas vinnande hund i Bästa hanhundsklass respektive Bästa tikklass och reserv-CACIB kan tilldelas närmast placerad/behörig hund i klassen. Förhindrade att tävla om CACIB är: * hund som inte dagen före utställningen uppnått 15 månaders ålder * hund som tävlar i veteranklass Det åligger utställaren att meddela ringsekreteraren om berörd hund ej är berättigad att tävla om CACIB. OBS! Flera raser har särbestämmelser för CACIB.

Nordic Show Champion, NORDIC Ch
Hunden ska vara nationell utställningschampion i det land där den är registrerad.
Tre Nordic Show certifikat från tre olika Nordiska länder utdelade av tre olika domare. Minst
ett av Nordic Show certifikaten ska ha utdelats tidigast när hunden uppnått åldern 24 månader.

Andra förkortningar i utställningskatalogen

C anger att hunden skall erövra ytterligare ett cert för att erhålla utställningschampionat
S anger att hunden ej är berättigad att tävla om certifikat
U anger att hunden ej är berättigad att tävla om CACIB

Prisbeteckningar – band och kokarder

Utmärkelserna betecknas med band eller kokarder i följande färger:
Excellent röd
Very Good blå
Good gul
Sufficient grön
HP lila
Certifikat/cert blå/gul
Nordic Show certifikat svart/guld
CK rosa
Championat (Ch) röd/grön
Junior Handling gul/lila
Lydnadsklass svart/röd/gul
Agility blå/vit/grön
CACIB/CACIOB/CACIAG vit
Reserv-CACIB/CACIOB/CACIAG orange
BIR (Bäst i rasen) röd/gul
BIM (Bäst i motsatt kön) vit/grön
BIG-1 (bäst i gruppen) röd
BIG-2 blå
BIG-3 gul
BIG-4 grön
BIS-1 (Best In Show) röd/vit
BIS-2 blå/vit
BIS-3 gul/vit
BIS-4 grön/vit

Klassindelningar

Valpklass – 4 – 6 månader (inofficiell klass och endast på Bassetklubbens utställningar)
Valpklass – 6 – 9 månader (inofficiell klass)
Juniorklass – 9 – 18 månader
Unghundsklass – 15 – 24 månader
Bruks/ jaktklass – 15 månader – (lägst ett 3:e pris på drevprov krävs)
Öppenklass – 15 månader –
Championklass – 15 månader –
Veteranklass – 8 år