Extrainsatt styrelsemöte. Protokoll 4-24

Petitklubben, extrainsatt telefonsammanträde, 2024-04-22 kl 19.00

 

Närvarande:

Cecilia von Braun (CvB)
Joakim Svensson (JS)
Christer Berntsson (CB)
Bengt Olsson (BO)
Ola Forsén (OF)
Johan Nilsson (JN)
Johan Pettersson (JP)
Åsa Gunnarsson (ÅG)

 

  1. Mötets öppnande

CvB hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

 

  1. Val av mötesordförande

CvB valdes till mötesordförande.

 

  1. Val av protokollförare

JN valdes till protokollförare.

 

  1. Val av justeringsman

CB valdes till justeringsman.

 

  1. Jaktkommiten

CvB redovisar för olika logi till Petit-SM där merparten av ställena landar kring dryga 55-80.000 kr totalt förutom Helgesbo som kommer kosta dryga 40.000 kr. Det går även att lösa ordentliga provrutor på minst 500 ha/ruta kring Helgesbo. Det finns inget aktivt vargrevir i närområdet. Därav är styrelsen eniga i att välja detta alternativ till Petit-SM 2024

 

Frågor angående personer som skall starta i både drev och spår SM har diskuterats där styrelsen löser detta genom kompromissen att personen får starta först på dagen på spår och när dem gått klart sitt prov släppa för drev.

 

  1. Mötet avslutas.