Protokoll, nr. 3/21.  Konstituerande styrelsemöte

Petitklubben, telefonsammanträde, 2021-04-28, kl. 19.00 

Närvarande:

Cecilia von Braun

Annelie Friberg Svenningsson

Bengt Olsson

Åsa Gunnarsson

Johan Pettersson

John Källberg

Christer Berntson

Ola Forsén

Oanmäld frånvaro: Camilla Berger

 

  1. Mötets öppnande

Tillfrågad blivande ordförande Cecilia von Braun hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

  1. Val av mötesordförande

Cecilia valdes till mötesordförande.

  1. Val av justerare

Annelie valdes till justerare.

  1. Konstituering av styrelsen

Följande valdes på styrelsemötet:

Ordförande Cecilia von Braun

Vice ordförande Ola Forsén

Adj. Kassör Annelie Friberg Svenningsson

Sekreterare Åsa Gunnarsson

Materialförvaltare Annelie Friberg Svenningsson

Arbetsutskott (vid akuta frågor) Hela styrelsen ingår via gemensam messengergrupp.

Jaktansvariga Christer Berntsson och Ola Forsén

Utställningsansvariga John Källberg och Camilla Berger samt Staffan Lejon

It-ansvariga för hemsidan och Bassetbladet Cecilia von Braun och Annelie Friberg Svenningsson

  1. Firmatecknare

Styrelsen beslutade att välja Cecilia von Braun och Annelie Friberg Svenningsson att var för sig teckna föreningens firma. Tidigare kassör Bengt Olsson är behjälplig med detta så fort protokoll från ÅM kommer från SKK.

  1. Mötesagenda

Första aktivitet är Viltspår SM i september-21. Annelie, Ola och Christer planerar tillsammans via digitalt möte. Därefter utställning i Sundsvall tillsammans med BH-klubben i oktober och Petit-SM i början av november.

  1. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

  1. Nästa styrelsemöte

Telefonmöte den 18/5 kl. 19.00

  1. Mötets avlutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.