Styrelsen 2020

 PG 831 09 40 – 5
Swish 1232277531
Ordförande – Utställningsansvarig 
Ras/Avelsansvarig-Webmaster

Annelie Friberg Svenningsson
Vice Ordförande
Ola Forsèn
070-429 05 02
opi.forsen@gmail.com

Sekreterare – Utställningsansvarig

Staffan Leijon
070-376 04 53

stle03@outlook.com
Ord Ledamot – Jaktansvarig
Christer Berntson
070-382 76 90
Ord Ledamot

John Källberg
070-633 73 57

Kassör  Ord Ledamot
Bengt Olsson
070-158 76 41
bengto17@gmail.com
Suppleant

Camilla Berger
070-710 37 10

Berger.a.camilla@gmail.com


Suppleant
Daniel Nyhlander
070-535 59 95
danne.nyhlander@gmail.com
——————————————-
Valberedning
Sammankallande
Lars Friberg
Jack Junel
Cecilia von Braun
——————————————-
Revisorer
Carina Veen Huis
Bo Ehlin