Styrelsen 2018

 PG 831 09 40 – 5
Swish 1232277531
Ordförande – Utställningsansvarig – Webmaster- Jaktansvarig

Annelie Friberg Svenningsson

Vice Ordförande – Utställningsansvarig –Webmaster – Ras/Avelsansvarig

Linda Kristiansson

Sekreterare – Utställningsansvarig

Staffan Leijon
070-376 04 53
y.staffan.leijon@gmail.com

Kassör

Cristina Järveback
070-609 43 52

Ord Ledamot 


Lennart Gullberg
Suppleant

Camilla Berger
070-710 37 10

Berger.a.camilla@gmail.com


Suppleant

Daniel Nyhlander
070-535 59 95
danne.nyhlander@gmail.com

——————————————-
Valberedning
Lars Friberg
Ann-Mari Lejeune
am.lejeune@comhem.se
Anna Henningsson
annahenningsson@ismans.se
——————————————-
Revisorer
Carina Veen Huis
Bo Ehlin