Styrelsen 2020

 PG 831 09 40 – 5
Swish 1232277531

Ordförande – IT-ansvarig

Cecilia von Braun , Eriksmåla
070-832 07 88
cecilia@morkaskogs.se

Vice Ordförande – Jaktansvarig
Ola Forsèn , Tenhult
070-429 05 02
opi.forsen@gmail.com
Sekreterare


Åsa Gunnarsson , Borås
070 – 918 72 22
asa.gunnarsson@edu.boras.se

Ord Ledamot – Jaktansvarig
Christer Berntson , Onsala
070-382 76 90
Ord Ledamot – Utställningsansvarig
John Källberg , Vänge
070-633 73 57
Ord Ledamot

Bengt Olsson , Alnö
070-158 76 41
bengto17@gmail.com
Suppleant

Johan Pettersson , Borås
073-363 43 30
johan.pettersson6701@gmail.com

Adj. Suppleant – Utställningsansvarig

Staffan Leijon, Gävle
070-376 04 53
stle03@outlook.com

Adj. kassör, IT-ansvarig, Materialförvaltare

Annelie Svenningsson , Göteborg
Valberedning
Sammankallande
Jack Junel
Revisorer
Carina Veen Huis
Christina Forsgren