Protokoll nr 11.

      221206, Telefonmöte Petitklubben.

Närvarande:

Cecilia von Braun
Christer Berntsson
Johan Pettersson
Bengt Olsson
Joakim Svensson
Ola Forsén
Åsa Gunnarsson

Anmäld frånvaro:

Staffan Leijon

 

 1. Mötets öppnande

Cecilia öppnade mötet.

 1. Val av mötesordförande

Cecilia valdes till mötesordförande.

 1. Val av protokollförare

Åsa valdes till protokollförare

 1. Val av justerare

Christer valdes till justeringsman.

 1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

 1. Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll lästes upp och godkändes.

 1. Godkännande av au-beslut.

Inga au-beslut togs.

 1. Inkomna och utgående skrivelser
  • Bild från Petits-SM, kommer att visas infälld på Bassetbladets framsida.
  • LA-syd returnerar pengar för ej registrerade viltspårresultat.
  • Nya medlemmar
  • Nya ägare
 1. Ekonomi: (BO)

Fortsatt god ekonomi.

Nästa styrelsemöte redovisar Bengt inkomster och utgifter i samband med Petit-sm och för webshopen. 

 1. Utställningskommittén

Digital trimkurs blir den 26/2 kl. 15. Cecilia informerar via hemsidan.

Fjortondagars remisstid för RAS som finns att läsa på hemsidan.

 1. Jaktkommittén
 2. Medlems och It-kommittén
 3. Övriga frågor

Styrelsemötet är preliminärbokat på Vätterleden den 14-15/4. Styrelsen träffas kl. 17. Gemensam middag den 14/4 kl. 19.

Årets Petit-SM har endast fått positiva kommentarer. Nästa års SM får samma upplägg som i år och är preliminärbokat till den 26-27/10, spår- och drevprov.

Information om hur RAS ska skrivas/vilka delar som ska vara med finns på SKK:s hemsida.

 1. Nästa möte

              Nästa styrelsemöte, via telefon, den 24/1 kl. 19.

 1. Mötet avslutas

Cecilia avslutade mötet.