Protokoll, nr. 5/22.  Konstituerande styrelsemöte

Petitklubben, Vätternleden, 2022-03-26, kl. 13.00 

Närvarande:

Cecilia von Braun
Bengt Olsson
Åsa Gunnarsson
Johan Pettersson
Christer Berntson
Ola Forsén
Joakim Svensson
Anmäld frånvaro:
Staffan Leijon

 

  1. Mötets öppnande

Tillfrågad blivande ordförande Cecilia von Braun hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

  1. Val av mötesordförande

Cecilia valdes till mötesordförande.

  1. Val av justerare

Christer valdes till justerare.

  1. Konstituering av styrelsen

Följande valdes på styrelsemötet:

Ordförande Cecilia von Braun

Vice ordförande Ola Forsén

Kassör Bengt Olsson

Sekreterare  Staffan Leijon

Materialförvaltare Christer Berntson, Bengt Olsson och Ola Forsén

Arbetsutskott (vid akuta frågor) Hela styrelsen ingår via gemensam messengergrupp.

Jaktansvariga Christer Berntsson och Ola Forsén

Utställningsansvariga Åsa Gunnarsson och Staffan Leijon

It-ansvariga för hemsidan och Bassetbladet Cecilia von Braun, Christer Berntsson och Johan Pettersson

  1. Firmatecknare

Styrelsen beslutade att välja Cecilia von Braun och Bengt Olsson att var för sig teckna föreningens firma.

  1. Mötesagenda
  1. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

  1. Nästa styrelsemöte

Teamsmöte den 19/4 kl. 19.00.

  1. Mötets avlutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.