Protokoll nr 7/22 från styrelsesammanträde i PBGV-klubben.

Sammanträdet hölls som ett telefonmöte, 2022-05-31 kl. 19.00.

 

Närvarande:

Cecilia von Braun
Åsa Gunnarsson
Johan Pettersson
Bengt Olsson
Staffan Leijon
Ola Forsén
Joakim Svensson
Christer Berntsson

 

 1. Mötets öppnande

Cecilia hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

 1. Val av mötesordförande

       Cecilia valdes till mötesordförande.

 1. Val av protokollförare

Staffan valdes till protokollförare.

 1. Val av justeringsman

Christer Berntsson valdes till justeringsman.

 1. Godkännande av dagordning

Godkändes.

 1. Godkännande av föregående protokoll

      Föregående protokoll lästes upp och godkändes.

 1. Godkännande av au-beslut

Vi har fått lov att låna SBaK-NÖ:s telefonabonnemang sista tisdagen i varje månad för 25 kr/månad, vilket godkändes.

Det diskuterades andra möjligheter att ha styrelsemöte än på telefon.

Det beslutades att vi tillsvidare använder det abonnemang vi får låna av SBaK-NÖ.

 1. Inkomna och utgående skrivelser

*SKK har skickat ut meddelande om nya medlemmar och ägare för april/22

*STOKK har erbjudit specialklubbarna ett utställningssamarbete 19-20 juli 2024, med möjlighet att låta rasklubbarna ha utställning 21 juli 2024 på STOXA (Arlanda), kostnad

2500 kr per ring. Det beslutades att Staffan skulle kontakta de andra rasklubbarna och  höra om de tänker anordna utställning den 24 juli 2024 på STOXA. Frågan diskuteras vid nästa möte.

*Det beslutades att Ola skall ha tillgång till medlemslistan.

*Cecilia berättade att vi precis fått de sista klistermärken som CS hade. CS ska beställa nya, så när de 10 st. vi har kvar är slut, måste vi avvakta nytt pris/st. från CS.

 1. Ekonomi

Klubbens ekonomi är god, kassan uppgår till 134 584,11 kronor.

Joakim redovisade reglerna om bilersättning.

 • Utställningskommittén

Staffan redovisade prel. kostnader för Märsta 2023, i avvaktan på dagens beslut meddelade han att någon domare ej är bokad. Det beslöts att ställa in utställningen p.g.a. att den kommer att gå back, såvida vi inte får ha andra raser än PBGV

Staffan skulle åter kontrollera med SKK om vi kan få ha andra raser på utställningen.

Vår utställning i Långserud gick med en rejäl vinst på 15 993 kr. Stort tack till Åsa Jonsson som höll i rodret.

 1. Jaktkommittén

Inget att rapportera, mer än att försöka få fler sponsorer till SM:t i höst.

 1. Medlems och It-kommittén

Inget att rapportera.

 • Övriga frågor

Cecilia erinrade om vikten av att kontrollera mail m.m. och besvara dem.

Det föreslogs att vi i webbshopen även skulle sälja kaffemuggar med ingraverad logga. Förslaget skulle fortsättas diskuteras via mail.

 • Nästa möte

Telefonmöte den 26 juli 2022 kl. 19.00 kallelse kommer

 1. Mötet avslutas

      Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.