Regler för Årets Petit

Årets Petit

För att tävla om priset måste din Petit ha deltagit på såväl officiell utställning, viltspårsprov som drevprov anordnat av Bassetklubben.  Samtliga hundägare skall vara medlem i Petitklubben under hela året. Du ansöker skriftligt via mail och nedan efterfrågade uppgifter skall bifogas.

Resultaten från Bassetklubbens provverksamhet sammanställs i resultatlistor för resp disciplin (utställning, viltspårsprov och drevprov). Den Petit som kommit högst på var och en av dessa resultatlistor tilldelas sedan flera år utmärkelsen Årets Utställningspetit, Årets Viltspårspetit respektive Årets Drevprovspetit.

Utmärkelsen Årets Petit kommer att tilldelas den Petit som fått flest poäng i de tre disciplinerna sammantaget. Endast tre pris från varje disciplin får tas med. 1a pris ger 6 poäng, 2a pris 4 poäng och 3e pris 2 poäng. Varje CK, D-cert eller HP ger 1 extra poäng. När det gäller utställning/exteriörbedömning så gäller följande: Excellent ger 6 poäng, Very Good ger 4 poäng och Good ger 2 poäng.

Vi lika poäng vinner yngst Petit. Petitklubben vill med detta pris stimulera klubbens medlemmar att starta sina Petiter i samtliga tre discipliner.
Årets Petit 20xx utses på utställnings- och viltspårsresultaten från samma kalenderår och drevprovsresultaten från säsongen innevarande drevprovssäsong. (Sept-feb)

Priset utdelas vid ordinarie årsmöte i Petitklubben.

Tidigare års vinnare.