Statuter för uträkning av årets Drevprovshund inom Svenska Bassetklubben:

REGLER FÖR ÅRETS DREVPROVSHUND

För att tilldelas Årets drevprovshund fordras att hunden tagit minst ett första pris samt ytterligare ett pris, dock ej samma dag.

Både svenska och utländska hundar kan vara med och tävla om Årets Drevprovshund inom SBaK.

För att kunna räkna in ett prov i det samlade resultatet måste hundens samtliga ägare ha varit medlem i SBaK vid den tiden då provet gicks.

De två drevproven där hunden fått högst prissättning (ej EP inräknat) sammanräknas vid uträkning av Årets Drevprovshund.

1:a pris ger 20 poäng

2:a pris ger 15 poäng

3:e pris ger 10 poäng

Endast de två högst prisvärda dreven under vardera inräknat drevprov sammanräknas enligt ovan.

Två stycken 2:or sammanräknas dock alltid till en 1:a i likhet med gällande regelverk och ytterligare prisvärt drev får räknas från samma provdag.

Summan av de prisvärda dreven läggs sedan samman med de två inräknade provens sammanlagda egenskapspoäng.

I de fall där KEB har tilldelats så räknas ett medel ut på övriga poängbedömda egenskaper och sitts vid denna uträkning in på egenskap/moment som bedömts KEB.

Exempel:

Prov 1: 1:a + 1:a + 3:a + 39EP             = 20+20 +39 = 79

Prov 2: 1:a + (2:a + 2:a) + 37 EP        = 20+20+37 = 77

Summa till uträkningen Årets hund   79+77 = 156 p

 

Skilje vid lika poäng:

1. Är den sammanlagda poängen lika räknas som första skiljeantal D-cert som ev. har tilldelats hundarna.

2. Därefter räknas ett medel ut på egenskapspoängen av alla hundens provresultat under den aktuella drevprovssäsongen.

3. Är ändå resultatet lika jämförs den sammanlagda poängen av momenten 8 (Samarbete) + 9 (Lydnad) för hundens två, från början inräknade drevprov.

4. Är ändå resultatet lika jämförs den sammanlagda poängen för moment 6 (Skall/Hörbarhet) + 7 (Skallgivning under drev/nyansering) för hundens två, från början inräknade drevprov.

5. Är ändå resultatet lika jämförs moment 4 (Drevarbete) för hundens två, från början inräknade drevprov.

6. Är ändå resultaten lika vinner den yngsta hunden.