Statuter för uträkning av årets Viltspårhund inom Svenska Bassetklubben:

REGLER FÖR ÅRETS VILTSPÅRSHUND

För att en hund ska kunna vara med i uträkningen av Årets Viltspårshund i en av SBaK´s raser krävs det att hunden under året tagit minst ett förstapris i viltspår samt gått ytterligare ett prissatt spårprov inom SBaK.

HP är borttaget från uträkningen då denna bedöms olika i landet och då HP är föreslaget att tas bort i de framtida viltspårregler.

Uträkning av poäng sker enligt följande skala:

1:a öppen klass ger 6 poäng
2:a öppen klass ger 4 poäng
3.a öppen klass ger 2 poäng
Godkänd i anlagsklass ger 3 poäng

De fem bästa starterna gångna inom SBaK, med minst fyra olika domare sammanräknas (högst 2 starter får ha en och samma domare).

För att kunna räkna in ett prov i det samlade resultatet måste hundens ägare ha varit medlem i SBaK vid den tiden då provet gicks.

Även utländska hundar, med ägare som är medlemmar i SBaK, kan vara med och tävla om titeln Årets Viltspårshund.

Skiljeräkning: Erhåller två eller flera hundar samma poäng skall den hund som erhållit högsta medelpoäng erhålla priset. Vid framräknande av medelpoängen sammanräknas alla viltspårprov som hunden gått under året utom ev. anlagsprov.

Skulle även hundarnas medelpoäng vara lika tillfaller priset den hund som var yngst vid det sista provtillfället som gavs poäng i denna uträkning.