Petit SM Viltspår

2017

Den 14/5 gick Petit-SM i Viltsår av stapeln
I SBaK CS regi, hos Inger och Roger Skoglund, Värnersborg. Dagen innan ordnades samvaro med grillat.
Själva spår-tävlingen flöt på bra, även om de viltrika markerna bidrog med svårigheter som störde de flesta ekipagen. 
Ett varmt TACK till Inger och Roger som ordnade själva spårläggningen och bedömningarna. Tävlingarnas CS-representanter, Ulrika Boström och Stefan Lundh hade heller inte klarat arrangemanget utan den mycket värdefulla hjälpen av Carin Tihane!

Prislistan:
1. Hedarnas Zenta Äg. Kjell Skoog
2. Around Quite Special Äg. Kennel Around och Paul Liderud
3. Around halleluja Moment Äg. Mona Edén, Förare Annicka Löfgren
4. Around Special Effects Äg. Bo & Maud Ehlin
5. Smebäckens Tillie Tee Tee Äg. Eije & Gunilla Frid, Förare Lisa
 

Stort grattis till 2017-års 

Viltspårs vinnare 

Hedarnas Zenta Och husse Kjell Skoog

2016

1. Hedarnas Zenta Äg. Kjell Skoog
2. Around Quite Special Äg. Kennel Around och Paul Liderud
3. Around halleluja Moment Äg. Mona Edén, Förare Annicka Löfgren
4. Around Special Effects Äg. Bo & Maud Ehlin
5. Smebäckens Tillie Tee Tee Äg. Eije & Gunilla Frid, Förare Lisa