Verksamhetsplan för 2018 antagen av årsmötet

  • Via avelsrådet bistå med råd och värna rasens fysiska, mentala och jaktliga egenskaper.
  • Hjälpa våra medlemmar med valphänvisning.
  • Aktivt arbeta för ett ökat antal medlemmar.
  • Arbeta för ett ökat intresse för drevprov.
  • Aktivt arbeta för att få fler medlemmar till styrelse, kommittéer och redaktionen.
  • Anordna medlemsträffar runt om i landet.
  • Rekommendera att låta poag-testa våra hundar.
  • Utveckla hundens officiella organ.
  • I övrigt fortsätta som styrelsen tror gagnar klubben.

Ett övergripande mål för klubbens arbete, som ständigt gäller, är att verka för att Petit Basset Griffon Vendéen följer fastställd rasstandard, som har sitt ursprung i Frankrike och att rasen behåller sina särdrag. Dit hör stor jaktlust och ett fantastiskt temperament. En odåga i skogen och en ängel i hemmet som det står i rasstandarden. I det arbetet har klubben tagit fram Rasspecifika Avels Strategier, kallad RAS, för vardera rasen. Du hittar dem under här.