Svenska Petit Basset Griffon Vendéen Klubben, dagligen kallad Petitklubben, är en ideell förening för Petit Basset Griffon Vendéen. Formellt är vi en s k rasklubb som ingår i Svenska Kennelklubbens (SKK) organisation och i dess hierarki finns vi under specialklubben Svenska Bassetklubben som samlar alla Bassetraser.
Klubben bildades 1992 av några entusiastiska uppfödare av Petiter.

Som medlem i Petitklubben får du:
  • fyra utgåvor varav ett dubbelnummer årligen av Petit Bladet som numera är digital
  • tillgång till vår nya hemsida med alla dess funktioner
  • möjlighet att delta i våra mästerskap Petit SM i viltspår och Petit SM i drevprov
  • möjlighet att delta på klubbens utställningar och vara med på våra träffar
  • tillgång till vår avelskommitté som ger råd i avelsfrågor
  • hjälp som valpköpare genom vår valprådgivning.

Som medlem stödjer du oss också i vårt arbete för våra två rasers utveckling och inte minst i att slå vakt om deras specifika egenskaper.
Medan Petiten i många länder alltmer används som sällskapshundar och utställningshundar är vi i Sverige, på samma sätt som man är i rasernas ursprungsland Frankrike, angelägna att raserna behåller sina jaktliga kvaliteter. Denna strävan präglar klubbens arbete i avelsfrågor.