9,5 x 9,5 cm

20 kr inkl porto Inom Sverige

Från utlandet tillkommer extra porto 

Beställning görs till klistermärken

Skriv namn och adress 

Skicka gärna med foto på inbetalningen, så blir det snabbare hantering

Betalas in på

 PG 831 09 40  5
Swish 1232277531

Märk betalningen med klistermärke och namn