9,5 x 9,5 cm

20 kr inkl porto

Beställning görs till klistermärken

Skriv namn och adress 

Skicka gärna med foto på inbetalningen, så blir det snabbare hantering

Betalas in på

 PG 831 09 40  5
Swish 1232277531

Märk betalningen med klistermärke och namn