Ismans Dizel

Äg. Anna Henningsson

Domare: Jack Junel

 

Dizel släppt………..

8:23  driver sedan  5 min

Full tid på första släpp…….skall försöka koppla honom.

Kopplad och släppt igen 

piggt sök

Upptag och fullt drev