VÄLKOMMEN PÅ DIGATALT FÖRENKLAT ÅRSMÖTE
SVENSKA PETIT BASSET GRIFFON VENDÈEN KLUBBEN


Samtliga medlemmar kallas härmed till Svenska Petit Basset Griffon Vendeén Klubben årsmöte 

Den 21 april kl 09.00 -23 april kl 22.00 2021

——————————————-

Förslag på dom som står på val lämnas till Valberedning

Sammankallande: Lars Friberg fribergkonsultab@gmail.com

Ledamot: Jack Junel jack.junel@jjadvisor.se

Ledamot: Cecilia von Braun cecilia@morkaskogs.se 

 

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Resultatrapport

Balansrapport

Verksamhetsplan

Revisionsberättelse

Rambudget 2021

Valberedningens förslag