VÄLKOMMEN PÅ ÅRSMÖTE
SVENSKA PETIT BASSET GRIFFON VENDÈEN KLUBBENDen 21 mars 2020 kl 10.30 på Motel Vätterleden, Gränna.
Vättersmålen 1, Gränna

Motioner
skall ha inkommit till styrelsen senast fyra veckor innan mötet.

Skickas till:
Staffan Leijon
Myrbackavändan 125
804 27 Gävle

Eller via mail: y.staffan.leijon@gmail.com

Vi bjuder på Lunch
Som serveras från kl 12.00

Anmälan till lunchen: y.staffan.leijon@gmail.com

Senast 28 februari 2020.

Ange ”PBGV-Vätterleden” i mailet

——————————————-

Förslag på dom som står på val lämnas till Valberedning

Sammankallande: Lars Friberg fribergkonsultab@gmail.com

Ledamot: Ann-Mari Lejeune am.lejeune@comhem.se 

Ledamot: Anna Henningsson annahenningsson@ismans.se

 

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Resultatrapport

Balansrapport

Revisionsberättelse

Verksamhetsplan

Budget 2020

Motion

Motion,Proposition Till Rasklubbarna ett medlemskap

Ett medlemskap

Valberedningens förslag