VÄLKOMMEN PÅ ÅRSMÖTE I
SVENSKA PETIT BASSET GRIFFON VENDÈEN KLUBBENDen 23 mars 2019 kl 13.00 på Scandic Hotell, Linköping Väst.
Mårdtorpsgatan 4, Linköping

Motioner
Skall ha inkommit till styrelsen senast fjorton dagar innan mötet.

Skickas till:
Staffan Leijon
Myrbackavändan 125
804 27 Gävle
Eller via mail: y.staffan.leijon@gmail.com

Vi bjuder på Lunch
Som serveras från kl 11.30
Anmälan till lunchen: y.staffan.leijon@gmail.com
senast 28 februari 2019.
Ange ”PBGV-Linköping V” i mailet

Efter mötet serveras kaffe.

——————————————-
Valberedning
Annette Åkerblom Pettersson
marskarspetit@gmail.com
Ann-Mari Lejeune
am.lejeune@comhem.se

Anna Henningsson

Kallelsen finns även i Bassetbladet Nr 4

——————————————-

Verksamhetsberättelse2018 (1) Balansrapport PBGV 2018 Dagordning Årsmöte (1) Enkel månadsbudget1 PBGVSLValberedningens förslag[4841] Resultatrapport PBGV 2018 Revisionsberättelse 2019[4831] Verksamhets Plan 2019 (1)StadgarPBGV (1)2018